Úvodní stránka
Všechny tituly
Praha
Čechy/Morava
Rakousko
Franz Kafka
Říše pohádek
Světová beletrie
Minikalendáře

O nás
Kontakt
Objednávkový formulář (PDF)
 

 

Při příležitosti 200. výročí narození Adalberta Stiftera v roce 2005 vydalo pražské nakladatelství Vitalis Sebrané spisy tohoto jihočeského básníka v pěti svazcích. Vybraná díla Adalberta Stiftera přeložil renomovaný překladatel Hanuš Karlach do češtiny.
 
• Pozdní léto (Der Nachsommer)
• Vítek (Witiko)
• Pestré kameny (Bunte Steine)
• Studie 1840–1841
• Studie 1842–1845
 

Texty vycházejí z příslušných prvních vydání, všechny svazky jsou v poloplátěné vazbě a opatřené stužkou.

Pro milovníky a sběratele byly Sebrané spisy v počtu pěti set kusů vydány v ozdobné kazetě v ceně Kč 1600,-.

německy 3-89919-074-2 rozebráno
Adalbert Stifter
Vítek (Witiko)

620 stran, 14 x 22 cm, poloplátěná vazba, stužka.
330,- Kč

německy 3-89919-072-6 rozebráno

Vítek, jenž vyšel ve třech svazcích krátce před autorovou smrtí (1865–1867), je stěžejním dílem literární tvorby Adalberta Stiftera, „jeho životním počinem“. V centru pozornosti tohoto historického románu stojí Vítek I. z Prčice (zemř. 1194), zakladatel rodu Vítkovců, zvaných též páni z Růže, kteří se jako stoupenci Přemyslovců během česko-moravských bojů o nástupnictví trůnu ve 12. století vyšvihli v jednu z nejvlivnějších šlechtických rodin. Ovšem tento epos nezůstává omezen hranicemi regionu, nýbrž nabízí díky účasti hlavního hrdiny na druhém Barbarossově (1158–1162) italském tažení i možnost nahlédnout do proměňujícího se panoramatu rozvinutého evropského středověku.
Adalbert Stifter
Pestré kameny (Bunte Steine)
Dárek k Vánocům

obsahuje: Žula (Granit), Vápenec (Kalkstein), Turmalín (Turmalin), Horský křišťál (Bergkristall), Kočičí stříbro (Katzensilber), Horské mléko (Bergmilch)

280 stran, 14 x 22 cm, poloplátěná vazba, stužka.
330,- Kč

německy 3-89919-071-8 rozebráno


Tato dnes zřejmě nejznámější sbírka povídek Adalberta Stiftera měla – jak na to odkazuje podtitul – vyjít na Vánoce 1852, což ovšem ztroskotalo na autorově perfekcionismu. Tak se dva svazky „Pestrých kamenů“ dostaly na trh až v následujícím roce; toto zpoždění však v každém případě ospravedlňuje vysoká umělecká hodnota textů. Všech šest příběhů – mezi nimi i „Horský křišťál“, příběh dvou dětí, které na Štědrý den zabloudí vysoko v horách ve sněhové vánici zfilmovaný Josefem Vilsmaierem roku 2004 – se točí kolem tématu ohrožení neporušených světů: lhostejno zda v důsledku rozpoutaných přírodních sil nebo v důsledku lidských vášní („Turmalín“). Jako mocnější se nakonec ukáže „jemný zákon“, ono tkaní a a kolotání v mikrokosmu, o němž hovoří autor ve své slavné, rovněž otištěné „Předmluvě“.
Adalbert Stifter
Z kroniky našeho rodu (Die Mappe meines Urgroßvaters)

Studie 1840–1841, obsahuje:
Kondor (Der Kondor), Polní květiny (Feldblumen), Ves na pláňce (Das Heidedorf), Hvozd (Der Hochwald), Hrad bláznů (Die Narrenburg), Z kroniky našeho rodu (Die Mappe meines Urgroßvaters)

456 stran, 14 x 22 cm, poloplátěná vazba, stužka
330,- Kč

německy 3-89919-072-6 rozebráno

„Kdyby to, co se dnes odvažuje psát v německém jazyce, necítě již závanu svého dechu, nějak…bylo s to dobrat se ještě špetky lidské důstojnosti a smyslu pro čest, pak by celá armáda žurnalistů, románových žoldnéřů, pirátů smýšlení a slova musela putovat k hrobu Adalberta Stiftera, prosit tichý pomník tohoto svatého o prominutí za svou hlučnou existenci a na zapáleném stohu svých špinavých papírů a násadek na pero spáchat kolektivní fyzickou sebevraždu.“ Karl Kraus
Adalbert Stifter
Brigitta

Studie 1842–1845, obsahuje:
Abdias (Abdias), Stará pečeť (Das alte Siegel), Brigita (Brigitta), Starý mládenec (Der Hagestolz), Lesní pěšina (Der Waldsteig), Dvě sestry (Zwei Schwestern), Popsaná jedlička (Der beschriebene Tännling)

456 stran, 14 x 22 cm, poloplátěná vazba, stužka.
330,- Kč

německy 3-89919-073-4 rozebráno

„Studie“ soustředěné původně do šesti svazků představují největší čtenářský úspěch Adalberta Stiftera. Každé z celkem třinácti povídek lze s dobrým svědomím přiřknout označení „mistrovské dílo“. Ať jde o jobovské utrpení Žida „Abdiase“, o osobnost statkářky „Brigity“ jež se dokáže prosadit proti všem protivenstvím světa mužů, nebo o zatrpklost „Starého mládence“ žijícího v mnišském ústraní na ostrově – pokaždé se Stifter díky nadčasovým tématům, jazykové preciznosti, kompoziční rafinovanosti a psychologicky věrohodným formováním postav zaskví brilantní prózou. Tyto třpytivé klenoty německy psané prózy jsou nyní k dispozici – vždy v příslušném prvním textovém znění studie – jako dvoudílné bibliofilní vydání.