Úvodní stránka
Všechny tituly
Praha
Čechy/Morava
Rakousko
Franz Kafka
Říše pohádek
Světová beletrie
Minikalendáře

O nás
Kontakt
Objednávkový formulář (PDF)
 Nakladatelství Vitalis vydává již více než deset let knihy, které se zabývají z biografického nebo vědeckého hlediska Čechami a Moravou. Kulturní rozmanitosti a pestrosti tohoto středoevropského regionu při tom odpovídá šíře tematického záběru, jenž sahá od německy psané literatury zpracovávající individuální osudy v chaotických poměrech světové války až k systematickému zpracovávání kulturních památek tohoto regionu.

V programu lze kromě toho nalézt četná beletristická díla z Čech a Moravy pojednávající o Čechách a o Moravě, dílem z pera českých, dílem německých autorů.

Nahlédnutí do knihy

Roman Neugebauer
Mucha
Jeho život slovem a obrazem


S četnými barevnými vyobrazeními.
80 stran, 15 x 21 cm, brožovaná.
250,- Kč

německy 978-3-89919-240-7 na skladě
anglicky 978-3-89919-241-4 na skladě
francouzsky 978-3-89919-242-1 na skladě
španělsky 978-3-89919-244-5 na skladě
italsky 978-3-89919-243-8 na skladě
rusky 978-3-89919-245-2 na skladě

Jako malíř svůdně krásných panneau a plakátů je Alfons Mucha světoznámý. Jako dekorativní malíř vtiskl podobu celé jedné epoše: „Le Style Mucha“ je kolem roku 1900 považován za ztělesnění kosmopolitní elegance.

S pomocí vynikajícího obrazového materiálu představuje tato publikace umění Alfonse Muchy ve všech jeho fasetách, od prvních počátků přes úspěšné plakáty až k monumentálnímu pozdnímu dílu. Poutavé texty sledují umělce na jeho životní cestě, zavádějí čtenáře do ateliéru, v němž vznikají slavné „muchovské ženy“, a před jeho očima rozvíjejí panoráma celé jedné pohnuté epochy.

 

Nahlédnutí do knihy

Harald Salfellner
Nejlepší české recepty (Die besten böhmischen Rezepte)

Kuchařka s profesionálními barevnými fotografiemi.
80 stran, 11 x 17 cm, pevná vazba.
200,- Kč

německy 978-3-89919-100-4 na skladě
anglicky 978-80-7253-212-4 na skladě
francouzsky 978-80-7253-253-7 na skladě
španělsky 978-80-7253-252-0 na skladě
italsky 978-80-7253-251-3 na skladě
holandsky 978-80-7253-226-1 na skladě
rusky 978-80-7253-273-5 na skladě


Stejně jako před dávnými časy, za dob císařů, přijíždějí i dnes turisté do České republiky, aby okusili chutné speciality, jako jsou třeba jemné delikatesy ze světově proslulých lázní Karlových Varů, Mariánských a Františkových Lázní, nebo vydatné polévky z Krkonoš a Šumavy. Nejlepší recepty všech dob až do současnosti jsou soustředěny v této malé knížce a prezentovány tak, aby se jejich příprava stala v každé moderní kuchyni radostí a potěšením.

Z obsahu: Pražská šunka v chlebovém těstíčku, vepřový guláš, houskové knedlíky, moravský vrabec, kapr ve vinné omáčce, palačinky, vdolky, ořechový dort a mnoho dalších receptů.
 
 

Diether Krywalski
Daleko odsud bydlíme, daleko odsud
(Weit von hier wohnen wir, weit von hier)

416 stran, 15 x 23 cm, pevná šitá vazba, stužka, s fotografickými vyobrazeními.
270,- Kč


německy 3-934774-34-2 na skladě

Diether Krywalski, autor a vydavatel literárněvědných studií a příruček jakož i encyklopedických publikací (Lexikon der Weltliteratur/Slovník světové literatury), vystoupil v posledních letech v pozoruhodné míře do popředí jako autor germanistických esejí, které se do hloubky zabývají téměř osm set let trvající tradicí německé literatury v Čechách a na Moravě. V tomto svazku je publikován chronologicky uspořádaný výběr textů, začínajících v období rozvinutého a pozdního středověku a pokračujících kontinuálně přes pohádkovou tvorbu, biedermeierovské drama a tradici moderního vyprávěčství až do současnosti.
Vedle několika málo známých autorů, které chce předkládaná publikace Daleko odsud bydlíme, daleko odsud znovu vědomě čtenáři připomenout, obsahuje tento svazek především nové aspekty k životu a dílu významných jazykovědců, filozofů a spisovatelů, jako jsou Roman Jakobson, Edmund Husserl, Marie von Ebner-Eschenbachová, Rainer Maria Rilke, Robert Musil, Franz Kafka a Peter Härtling. Dieter Krywalski nás provází se znalostí věci po nekonečných vzdálenostech českého literárního kosmu.

 Hugo Rokyta
České země – Čechy ( Die Böhmischen Länder – Böhmen)

Druhé, rozšířené a přepracované vydání,
352 stran, 17 x 24 cm, pevná vazba, přebal,
s předmluvou Ludwiga Scharingera a průvodním textem Josefa Pühringera.
490,- Kč

německy 80-85938-23-5 na skladě

„Tato kniha nebude patrně míti sobě rovnocennou ... Nejenže dodrží, co slibuje její podtitulek, stává se geografií duchovních dějin ... Ten, kdo se domnívá, že ví o českých zemích hodně, sezná, jak málo toho ještě ví… Tato kniha ještě jednou přináší svědectví o tom, jak pravdivá jsou Goethova slova, že Čechy jsou kontinentem v kontinentu." Josef Mühlberger

 Wenzel Abert
Musikantská krev (Musikantenblut)

S mnoha fotografiemi.
244 stran, 13 x 21 cm, plátěná vazba, přebal, stužka.
220,- Kčněmecky 3-89919-023-8 na skladě


Jedná se první zveřejnění nalezeného rukopisu severočeského hudebníka a významný dobový dokument 19. století.

Ve svých memoárech líčí zámečník a pozdější dvorní hudebník Wenzel Abert (1842–1915) své mládí v severních Čechách a svá léta tovaryšská jako řemeslník na zkušené, během nichž se dostal až do Rakous a do Bavor. Stálým průvodcem mu byly housle, s nimiž si často přivydělával. Abertovy barvité a živým jazykem napsané vzpomínky nám umožňují, abychom s nefalšovanou upřímností nahlédli do životní reality cestujícího tovaryše a potulného muzikanta 19. století. Publikace je vysoce zajímavým svědectvím proměny habsburské monarchie v průmyslovou společnost. Na základě kritické analýzy pramenů k vydání připravil muzikolog Dr. Torsten Fuchs († 2004),

„Hospodský, který byl také velkým přítelem hudby, si nechal ještě jednou zahrát Pochod Radetzkého, což kvitoval několika kotletami s opékanými bramborami. Jeden vozka nám nechal přinést máz piva, a tak jsme měli skvělou večeři. Když jsme ho vypili, přišla děvečka se dvěma otýpkami slámy, aby nám připravila naše nocování. Překlopily se tři židle tak, aby nohy trčely nahoru, pak sláma, na ni velká deka z hrubé pytloviny, a postel byla hotova. Na přikrytí jsme si museli svléct kabátce.“ (str. 112 násl.)
Olga Fierzová
Kinderschicksale in den Wirren der Nachkriegszeit

ca. 250 Seiten, 13 x 21 cm, pevná vazba, přebal, stužka, barevné přílohy

 

německy 978-3-89919-361-9 skladem od dubna 2017

 

 

  

Herma Kennelová
BergersDorf
S mnoha fotografiemi.
352 stran, 13 x 21 cm, pevná vazba, přebal, stužka.
380,- Kč
německy
3-89919-028-9 na skladě


Autorka, jež se narodila roku 1944 poblíž Pirmasens, napsala tento dokumentární román o tom, jak byla svedena, do „vysoké politiky“ zapletena a vyhnána celá vesnice na základě intenzivního studia pramenů: 15. března 1939 vpochodovala Hitlerova wehrmacht do Čech a na Moravu okleštěných Mnichovskou dohodou. V okrese Jihlava-venkov, v německém jazykovém ostrůvku na Českomoravské vysočině, oslavují Němci její příchod jako osvobození. Po nezdařeném atentátu na Adolfa Hitlera dochází k zatýkání, synagoga se ocitá v plamenech. Nedaleko od okresního města, v německé vesnici Bergersdorf, zatkne gestapo českého mlynáře. Ani starosta obce, přímý a otevřený muž, se nedokáže ubránit politickému tlaku, protože na návštěvu přijíždí šéf hlavního štábu SS Gottlob Berger a vyhlašuje „svůj“ Bergersdorf za vesnici SS. Cesta vedoucí do katastrofy začíná…

„Ve tvářích bylo číst rozpaky, všichni se tvářili zaraženě. Starosta byl zděšený, poté co se dověděl o atentátu na Heydricha. ,Jak jen mohli na Heydricha spáchat atentát!‘ byla jeho první reakce. ,To bude mít pro Čechy zlé následky!‘ řekl, jako by viděl do budoucnosti. 'Postihne to i nevinné a příkopy mezi námi to rozšíří ještě víc!‘“
Nahlédnutí do knihy

Herma Kennelová
Zemřít na jaře (Die Welt im Frühling verlassen)

S mnoha fotografiemi.
264 stran, 13 x 21 cm, šitá vazba, přebal, stužka.
270,- Kč
německy 978-3-89919-115-8 na skladě


Srpen 1944. Mladí nuceně nasazení Češi uprchnou z Vídně, aby na Moravě s podobně smýšlejícími lidmi vybudovali skupinu odporu. Jednadvacetiletá Božena, zaměstnankyně pracovního úřadu jednoho malého města, zfalšuje pracovní knížky jejích členů: Díky tomu na ně nemá padnout při kontrolách gestapa žádné podezření. Božena zfalšuje pracovní knížku i pro Jaroslava – brzy nato se do sebe zamilují.
Partyzánská skupina vede zoufale osamělý boj proti přesile SS a státní protektorátní policie. Když přislíbené zásilky zbraní z Anglie nedorazí, „přepadávají“ mladí muži po dohodě s četníky české četnické stanice: doufají, že jim tak podaří dostat se ke zbraním. Při tom se dostanou na mušku gestapa.
Jaroslav prosí Boženu, aby se ukryla v ilegalitě. Ta však zůstává statečně na svém pracovišti, aby mohla včas zničit všechny stopy, které by mohly vést ke členům ilegální skupiny – tedy i k Jaroslavovi. Vtom udeří gestapo: Nit osudu se začíná odvíjet...

Dojímající román na základě skutečné události, kniha o občanské statečnosti, boji a zradě, ale také příběh lásky dvou lidí v časech válečných.
Nahlédnutí do knihy

Leopold Masur
Brněnské pověsti (Sagen aus Brünn)

Cca 20 černobílých ilustraci a více než 50 siluet vystřižených nůžkami.
108 stran, 13 x 21 cm, šitá vazba, přebal.
220,- Kč

německy 978-3-89919-121-9 na skladě

Z obsahu:

Faust a čarodějnice · Hledači pokladů · Smlouva s ďáblem · Zádušní svícen u Czernowitzů · Věštba z praporků · Jeptiščina hlava na náměstí dominikánů · Věžník/Hlásný od svatého Petra · Brněnské kolo · Brněnský krokodýl · Hastrmanské pověsti · Rybí dar · Zneuznaný mlynářský učedník · Pověsti z časů švédské vojny · Mistr střelec ze Špilberku Švédové u kapucínů · Erby na podloubí radnice a mnoho dalšíchNahlédnutí do knihy

Wilibald Müller
Olomoucké pověsti (Sagen aus Olmütz)

Černobílé ilustrace.
112 stran, 13 x 21 cm, šitá vazba, přebal.
220,- Kč


německy 978-3-89919-120-2 na skladě


Z obsahu:

Kněžna Frídegilda · Konec benediktinů na Hradisku · Rytíř Šatný · Olomouc a Mongolové · Smrt krále Václava III. Cikánský Výpad · Oklamaní husité · Orloj na radnici a jeho Mistr · Dům U Černého koníčka · Štít svatého Kryšpína · Valdštejn v Olomouci · Květnové dny roku 1619 · Blahoslavený Jan Sarkandr · Založení poutního kostela na Svatém Kopečku · Radní Zirkendorf · Marie Terezie a císař František v Olomouci a mnoho dalších
Nahlédnutí do knihy

Božena Němcová
Babička

Z češtiny přeložil Kamill Eben.
S ilustracemi Karla Hrušky a doslovem překladatele.
392 stran (něm. verze), 13 x 21 cm, pevná vazba, stužka.
330,- Kč

německy 978-3-89919-095-3 rozebráno
anglicky 978-80-7253-288-9 na skladěTato kniha klasické české literatury je již léta jedním z našich nejúspěšnějších titulů.

Nejvýznamnější román Boženy Němcové vyšel v nakladatelství Vitalis jak v anglickém, tak v německém jazyce. Bez jakéhokoli sentimentu líčí Božena Němcová nejen obyčeje a zvyky na venkově v Čechách a ve starém Rakousku, ale také lidi, kteří za jejího dětství určovali život v zalesněném údolí řeky Úpy: faráře, učitele, děvečky, pacholky, mlynáře, hajného aj. Zcela právem je Babička Boženy Němcové považována za „…jednu z nejkrásnějších ženských postav světové literatury.“
(Kindlerův Nový literární lexikon)
Nahlédnutí do knihy

Harald Salfellner (vyd.)
Františkovy Lázně v Čechách
(Franzensbad in Böhmen)

S mnoha fotografiemi.
64 stran, 15 x 21 cm, váz., přebal.
170,- Kč


německy 978-3-89919-118-9 na skladě


Od svého založení na sklonku 18. století lákají Františkovy Lázně svými tryskajícími léčivými prameny, honosnými budovami a rozlehlými parky na Chebsko bezpočet hostů, mezi nimi i hosty kdysi tak slavné jako byli Johann Wolfgang von Goethe a rakouský císař František I. A tak nepřekvapuje, že o těchto lázních již bylo napsáno mnoho stran: kroniky zaznamenávají vznik města, původ pramenů je opřádán legendami a lázeňští hosté si své dojmy zapisují do deníku: „Je tomu jako po všechny ty roky, pohybuji se lépe, jsem veselejší mysli, katar průdušek zmizel jako mávnutím kouzelného proutku, chuť k jídlu znamenitá, spánek pevný a hluboký. Žehnám svým milým Františkovým Lázním.“
Nahlédnutí do knihy

Harald Salfellner (vyd.)
Pověsti o Krakonošovi (Sagen vom Rübezahl)

S doprovodným textem vydavatele, barevnými a černobílými vyobrazeními.
80 stran, 15 x 21 cm, ražba, brožováno se záložkami
250,- Kčněmecky 978-3-89919-385-5 na skladě


Tam nahoře, kde Sněžka ční nad všemi vrcholy, tam bydlí: Krakonoš. Je dobře znám jako zasmušilý muž s dlouhými vousy, ale tomu, kdo prochází jeho říší, se zjevuje jako mladý šlechtic, veselý ptáček ba i jako studený/chladný kámen. Jeho nálady jsou vždy nevypočitatelné. Jednou zavede poutníka na scestí nebo lstivě podrobí řemeslníka nějaké zkoušce, jindy pomůže chudobné matce, která nemá, co by dala dětem jíst. S jeho postavou se pojí bezpočtu pověstí a legend, a tak je Krakonoš znám daleko za hranicemi svých Krkonoš.

S  Pověstmi o Krakonošovi, jejichž autorem je Johann Karl August Musäus, a výběrem populárních příběhů o Krakonošovi ze tří století.
Harald Salfellner (vyd.)
Šumava

Barevné ilustrace.
200 stran, 11 x 17 cm, pevná vazba, přebal, stužka.
220,- Kčněmecky 3-89919-035-1 na skladě

 Harald Salfellner (vyd.)
Karlovy Vary
Druhé, přepracované vydání.
Barevné ilustrace.
224 stran, 11 x 17 cm, pevná vazba, přebal, stužka.
220,- Kčněmecky 3-89919-036-X na skladě

 Harald Salfellner (vyd.)
Morava

Barevné ilustrace.
220 stran, 11 x 17 cm, pevná vazba, přebal, stužka.
220,- Kčněmecky 3-89919-034-3 na skladě

  
 

Alfred Waldau
České národní tance (Böhmische Nationaltänze)

188 stran, 13 x 21 cm, pevná vazba,
šitá vazba, stužka.
S esejí Georga Gimpela.
220,- Kč
německy 3-89919-017-3 na skladě


Předkládaná kulturní studie je nejobsáhlejší sbírkou českých lidových tanců, jak je Alfred Waldau nalezl po polovině 19. století. Je však víc než to: protože byly sebrány v době, kdy tyto tance byly ještě namnoze „tanci na zpěv“, netancovaly se tedy na hudbu hranou hudebními nástroji, nýbrž na písně, nabízí nám ještě nádavkem i nesmírně půvabnou antologii české lidové poezie

„Ano, hudba, zpěv a tanec byly jeho jedinými utěšiteli, jedinými ochránci národa v utrpení; jenom ony činily tvrdou pozemskou existenci snesitelnou, ba dokonce milou a hodnou toho, aby byla žita… Bolestná a nostalgická byla jeho nálada, ale zbavoval se jí hudbou, zpěvem a tancem. Vytvořil si svůj velký, nádherný poklad, bohatý poetickými perlami a hudebními diamanty, a byl pevně rozhodnut nikdy se od něho neodloučit. Díky svému zvláštnímu rysu zmocňovat se všech životních událostí , radostných i bolestných, skrze poezii a hudbu a pak nechat proniknout celým tělem ve sladkých rytmických vlnách píseň čerstvě vzkvétající z pocitů srdce a tímto způsobem plasticky vyjádřit ducha písně, díky tomuto zvláštnímu rysu jeví se Čech jiným národům jako ideál dokonalého hudebníka, jenž dokáže sjednotit ušlechtilý smysl pro harmonii s líbezným talentem pro melodii. Rovněž jeho bohatě vynalézavé umění tance požívá evropské pověsti. Ono jest to, jež se od druhé poloviny sedmnáctého století rozvinulo do nebývalého rozkvětu a až do dnešního dne si dokázalo podržet svou životní sílu.“ Alfred Waldau