Pro média


Vážené kolegyně a vážení kolegové v médiích,

vítáme Vás na stránkách nakladatelství Vitalis v sekci věnované médiím. Rádi Vám podáme informace k otázkám týkajícím se našich knih, našich autorů a celkového profilu nakladatelství. Rádi Vám také zprostředkujeme termíny rozhovorů s našimi autory nebo poskytneme k dispozici prezentaci o nakladatelství Vitalis. Jsme rovněž připraveni podpořit Vaši pracovní cestu do Prahy, bude-li tematicky souviset s naším nakladatelstvím.

Pokud byste si přáli dostat výtisk některé naší publikace pro účely recenze, ediční plán či dostávat texty připravované nakladatelstvím pro média nebo pokud byste chtěli být zařazeni do našeho tiskového rozdělovníku, pošlete nám prosím e-mail na níže uvedenou adresu: 

presse@vitalis-verlag.com 

Obálky našich knih v tiskovém rozlišení a reprezentativní náhledy do publikací si můžete stáhnout přímo u příslušného titulu.

watch replicas