Vitalis

Impresum

www.vitalis-verlag.com jsou oficiální webové stránky nakladatelství Vitalis.

Provozovatel:

VITALIS, s. r. o. 
U Železné lávky 568/10
CZ-118 00 Praha 1

tel: +420 257 181 660 
email: info(at)vitalis-verlag.com

Jednatel: Dr. Harald Salfellner 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka: C/19716

DIČ: CZ49355571

IČ: 49355571


Právní ustanovení:

Všechna práva vyhrazena: VITALIS, s.r.o.

Online dokumenty a webové stránky včetně jejich částí jsou chráněny autorským právem. Mohou být kopírovány a vytisknuty pouze k osobnímu a nekomerčnímu užití. Nakladatelství Vitalis si vyhrazuje právo, toto povolení kdykoli odvolat. Bez předchozího písemného souhlasu nakladatelství Vitalis nemohou být tyto webové stránky a na nich zveřejněné texty, dokumenty, fotografie a jiná vyobrazení rozmnožovány, archivovány, ukládány na nějaký jiný server, zahrnovány do diskuzních skupin, používány v online službách nebo ukládány na CD-ROM. Mohou být však kopírovány do keše nebo na proxy server kvůli optimalizaci rychlosti přístupu.

Výslovně povolujeme a vítáme citování našich dokumentů, webových stránek jakož i tvorbu odkazů na naše webové stránky.
Fotografie měst Prahy a Vídně zveřejněné na těchto webových stránkách jsou chráněny autorským právem a pocházejí z těchto knižních publikací:

Harald Salfellner, Julius Silver: Prag – Die Goldene Stadt

Harald Salfellner, Julius Silver: Prag – Traumstadt an der Moldau

Harald Salfellner, Julius Silver: Wien – Traumstadt an der Donau

Stahování těchto obrázků, stejně tak jako jejich užití třetími osobami není povoleno. 

Vyloučení odpovědnosti:

Nakladatelství Vitalis neručí za aktualitu, správnost, úplnost nebo kvalitu zveřejněných informací. Nároky z odpovědnosti za škodu vůči nakladatelství Vitalis, které se vztahují jak na hmotnou tak nehmotnou škodu a byly způsobeny použitím či nepoužitím poskytnutých informací, popřípadě použitím chybných a neúplných informací, jsou zcela vyloučeny, pokud nebude ze strany nakladatelství Vitalis prokázáno úmyslné nebo hrubě nedbalé jednání. Všechny nabídky jsou změnitelné a nezávazné. Změny cen, omyly a rozdíly při přepočtu měn vyhrazeny. Ceny v eurech pro Rakousko (A) byly ustanoveny nakladatelstvím. Nakladatelství Vitalis si výslovně vyhrazuje právo bez předchozího oznámení měnit, doplňovat, mazat části stránek nebo celou nabídku nebo provoz webových stránek dočasně či definitivně ukončit. 

watch replicas