Mit Kafka in den Süden
Mit Kafka in den Süden

Mit Kafka in den Süden

S četnými barevnými vyobrazeními
  • 23 x 30 cm, 420 stran
  • poloplátěná vazba, šitá, stužka
  • ISBN 978-3-89919-058-8
  • Skladem
Dostupné v
Sleva 10 %500,00 Kč

Skvostně vyzdobený svazek obsáhle dokumentuje slovem a obrazem cesty, které Kafka podnikl v letech 1909, 1911 a 1913 do Švýcarska a do Itálie. Soudobé prameny, zejména cestopisná literatura a jízdní řády, ale i dodatečný výzkum přímo na místě umožnily minuciózní rekonstrukci těchto cest za dovolenou až do úrovně programu jednotlivých dní. Důležitou pomůckou pro pochopení velmi kusých Kafkových zápisků všímajících si spíše jednotlivostí, byly i cestovní deníky a další dosud stranou zájmu stojící publikace Maxe Broda, který Kafku zčásti doprovázel. Vyhodnocení těchto svědectví umožnilo dále identifikovat monumenty a události, jichž se sice Kafkovy zápisky, zamýšlené toliko jako určitá opora pro paměť, týkají, jež však nejsou reálně popsány, takže pro čtenáře nutně zůstávají nesrozumitelné.

Hartmut Binder, autor předkládaného svazku, je vynikajícím znalcem Franze Kafky a již mnoho let k sobě přitahuje pozornost četnými zásadními publikacemi k životu a dílu tohoto pražského autora. Jeho dlouholeté sběratelské aktivity mu nyní umožnily, aby výsledky svých rešerší ilustroval obsáhlým obrazovým materiálem: 469 většinou historických, částečně barevně reprodukovaných vyobrazení vztahujících se úzce ke Kafkově recepci zpřítomňují jeho cestovatelské zkušenosti, které ho v určité míře stimulovaly i k literárnímu ztvárnění.

Toto nové Binderovo dílo je další knihou, která nesmí chybět v knihovnách všech, kdož jsou fascinováni Kafkovým životem a jeho tvorbou, nehledě na to, že přímo vybízí k tomu, aby ji člověk uchopil jako literárního průvodce a vydal se v představách nebo ve skutečnosti na jih krok za krokem po stopách cest tohoto pražského spisovatele.